Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze okrsku č. 6 - 2011

18. 2. 2011

 

Schůze okrsku č. 6
 
SLAVĚTÍN   18.2.2011
 
Program:
           
1)      shrnutí a zhodnocení roku 2010 – starosta okrsku p. Petr
2)      zpráva velitele okrsku – p. Meloun
3)      zpráva Pavla Pátka
4)      zpráva Jiřího Rakušana – činnost dětí a dorostu
5)      diskuze
6)      volná zábava
 
Na schůzi byli přítomni zástupci z SDH: Kojetín, Česká Bělá, Jitkov, Oudoleň, Cibotín,
                                                                  Slavětín, Havlíčkova Borová, Krátká Ves
 
1)         - starosta okrsku p. Petr přivítal přítomné na okrskové schůzi a zhodnotil rok 2010
- také kladně zhodnotil okrskovou soutěž konanou v Cibotíně a zároveň poděkoval za  
 organizaci této akce  
 
2)
- velitel okrsku p. Meloun informoval o hojné účasti v České Bělé 14.1. 2011 a získání
   odznaků odbornosti HASIČ III.
- odznaky jsou k dispozici u paní Jitky Záhorcové ( poplatek za odznak 40 Kč)
- starosta p. Grubauer přítomen na OSH pouze v pondělí (více na www.dh-vysocina.cz)
 
- školení rozhodčích: 23.3. 2011
 
- 18. – 20.3. 2011 – školení V – proškolení členů výjezdové jednotky
                                               - pozvánky přijdou elektronicky starostovi obce
 
3)
            - Pavel Pátek infomoval o zaplacení známek – všichni mají zaplaceno
            - do konce února musí být odevzdané Hlášení SDH
           
- 13.3. 2011 okresní shromáždění starostů a jejich zástupců – Havlíčkův Brod, Čechovka od 9:00 hod.
            - pozvánky přijdou elektronickou formou
 
- do 28.2. 2011 lze nahlásit soutěže (i dětské), poháry, .... – poté se uzavírá hasičský kalendář akcí
 
            SOUTĚŽE
 
            - 28. 5. 2011   okrsková soutěž - Česká Bělá
- 13. 5. 2011 se bude konat schůze ohledně soutěže, sraz v České Bělé v 19:00 hod.
                                    - nahlásit předběžný počet soutěžících družstev
                                    - rozhodčí
 
            - 18. 6. 2011   okresní soutěž – Havlíčkův Brod
 
            - 16. 7. 2011   krajské kolo – Pelhřimov nebo Pacov
 
 
            - 23. 3. 2011 školení rozhodčích – pozvánky budou zaslány elektronicky
 
 
 
 
4)
            - Jiří Rakušan obeznámil všechny přítomné o činnosti dětí a dorostu
                       
                        - do konce ledna měly být odevzdány evidenční listy p. Jitce Záhorcové
                        - dochází k navýšení jednotlivých sborů a dorostů – nyní je v našem okresu 35
   sborů
                        - předpokládá se, že se přijde o 30% dotací
                        - od nového roku jsou nové odbornosti
                       
                        - 21. 5. 2011   okres dětí a dorostu – Havlíčkův Brod
 
                        - 7. 5. 2011     oblast – Čachtín
                        - 7. 5. 2011     oblast č.3 – Oudoleň
 
5) Diskuse
 
6) Zábava
                        CIBOTÍN:
                        25. 6. 2011      Country bál – TRAMPOTY
                        6. 8. 2011        SDA
                        3. 9. 2011        Vinobraní na nejvyšším kopci
 
                        KOJETÍN
                        14. 5. 2011      Kácení MÁJE
 
Zapsala Vlasta Bencová