Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční schůze 5.1.2013

 

SDH Oudoleň

ZÁPIS z výroční schůze

 

5. 1. 2013  Oudoleň

 

Účast :            viz prezenční listina

 

Program:

1)      zahájení

2)      zpráva z uplynulého roku 2012

3)      zpráva o dění MH

4)      zpráva o činnosti – „Kreativní maminky“

5)      zpráva pokladníka

6)      plán na rok 2013

8)      diskuse

 

 

 

1 – zahájení

schůzi zahájil a vedl starosta SDH Karel Kubát, seznámil přítomné s výše uvedeným programem

 

2 – zpráva za uplynulý rok 2012

 Karel Kubát

- masopust 25.2.2012

- výroční schůze okrsku č.6 – Kojetín 10.2. 2012

- sběr železného šrotu

- setkání starostů – Světlá nad Sázavou

- Staropražští heligonkáři 12.5.2012

- 110 let od založení sboru – oslava + okrsková soutěž 26.5.2012

- čištění koupaliště 28.5.2012

- propůjčování stanu

- sběr elektrozařízení 22.9.2012

- taneční zábava Kyvadlo 27.10.2012

- listopad - oprava stříkačky (čerpadlo, utěsnění kohoutů, elektrika, nátěr) – platbu uskutečnila obec

- občerstvení na rozsvěcení vánočního stromu

 

3 – zpráva o dění MH

Vlasta Bencová informovala přítomné o proběhlých dětských soutěžích a plánu na rok 2013

- 5.5.2012 – oblastní soutěž hry Plamen v Krucemburku

- 19.5.2012 – okrsková soutěž hry Plamen v Havl. Brodě – účast jednoho staršího družstva

- 6.10.2012 – ZPV v Nové Vsi u Světlé – účast 1 družstva mladších a 2 družstev starších

vzdělávání:

2. - 3.11. 2012 – školení vedoucích a rozhodčích mladých hasičů

III.stupeň vedoucího získaly: Monika Bencová, Adéla Bencová a Lucie Slámová

17.-18.11.2012 – školení vedoucích a rozhodčích MH 

I.stupeň vedoucího získala Vlasta Bencová

 

4 – zpráva o kulturní činnosti

Eva Rosická

„Kreativní maminky“ - 28.1.2012 Keramika (motýl)

   - 11.2.2012 Turnaj v Člověče nezlob se

   - 24.3.2012 Jarní a velikonoční aranžování

   - 15.9.2012 Keramika (květináč)

   - 20.10.2012 Tradiční čínská medicína

   - 11.11.2012 Svatomartinský lampionový průvod

   - 24.11.2012 Pletení z pedigu

   - 8.12.2012 Zdobení perníčků

   - 15.12.2012 Vánoční aranžování

5 – zpráva pokladníka

Marie Antlová informovala o příjmech a výdajích SDH.

6 – plán na rok 2013

* dílna pro maminky – keramika

* dílna pro maminky – aranžování

* Svatomartinský lampionový průvod

* výlet na Lipno

 

* 9.2.2013 – Masopust

* 16.2.2013 – dětský karneval

* duben – Sběr železného šrotu

* Staropražští heligonkáři

* 25.5. 2012 – Okrsková soutěž okrsku č.6 - Jitkov

* čištění koupaliště

* posvícenská zábava

* taneční zábava - Kyvadlo 

 

8 – Diskuse

* zájemci o získání odbornosti Hasič III – se mohou hlásit do konce února jednateli SDH

* možnost pořádání ZPV v Oudoleni

 

        Zapsala: Vlasta Bencová