Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční schůze 8.1. 2011

 

Výroční členská schůze SDH Oudoleň konaná 8.1. 2011
v klubovně SDH
Přítomní členové: dle prezenční listiny
Program:
1.       Zahájení
2.       Zpráva o činnosti mládeže
3.       Zpráva pokladníka
4.       Plán na rok 2011
5.       Diskuze
6.       Volná zábava
Zápis:
1. Starosta SDH Karel Kubát přivítal přítomné členy a zahájil schůzi.
Zhodnotil uplynulý rok 2010 – Masopust, karneval, sběr železného šrotu, dětská soutěž, soutěž okrsková, čištění koupaliště, divadlo, uctění památky padlých u ZŠ, dětský den + hudebně zábavní večer, výlet na Macochu, účast na slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice ve Slavětíně, účast na Dni záchranářů, posvícenská zábava, Kyvadlo, údržba auta, práce v klubovně.
2. Zpráva mládeže – Vlasta Bencová zhodnotila celoroční činnost dětí (soutěže, výlety, odbornosti)
3. Zpráva pokladníka - Marie Antlová seznámila přítomné se stavem pokladny – výdaje, příjmy za rok 2010, výhled na rok 2011.
4. Plán na rok 2011
  • 26.2. – SDH uspořádá tradiční masopustní průvod
  • 5.2. - podílí se na organizaci dětského karnevalu
  • postará se o sběr železného šrotu
  • uspořádá obvodové kolo dětské soutěže
  • květen – vystoupení Heligonkářů, Den matek
  • účastní se okrskové soutěže v České Bělé
  • údržba koupaliště
  • uspořádá výlet pro děti – výhled Kutná Hora, výhled lanové centrum
  • účastní se akce Pyrocar
  • uspořádá taneční zábavu Kyvadlo
7. Diskuze
8. Volná zábava
Výbor SDH