Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční schůze 8.1. 2012

18. 1. 2012

 

Výroční členská schůze SDH Oudoleň konaná 8.1. 2011
v klubovně SDH
Přítomní členové: dle prezenční listiny
Program:
 
1)      zahájení
2)      zpráva z uplynulého roku 2011
3)      zpráva o dění MH
4)      zpráva pokladníka
5)      předání medailí
6)      volba člena Revizní komise
7)      plán na rok 2012
8)      diskuse
 
Zápis:
1. Starosta SDH Karel Kubát byl omluven, schůzi vedl velitel jednotky Radek Antl - přivítal přítomné členy a zahájil schůzi.
2.Velitel zhodnotil uplynulý rok 2011 – Masopust, karneval, sběr železného šrotu, dětská soutěž v Oudoleni, soutěž okrsková, čištění koupaliště, Staropražští heligonkáři,výměna vrat u hasičské zbrojnice a úpravy uvnitř, údržba auta, práce v klubovně, výlet pro děti, dílny.
3. Zpráva mládeže – Vlasta Bencová zhodnotila celoroční činnost dětí (soutěže, výlety, odbornosti), Eva Rosická informovala o akcích pro děti a maminky.
4. Zpráva pokladníka - Marie Antlová seznámila přítomné se stavem pokladny – výdaje, příjmy za rok 2011, výhled na rok 2012.
5. Byly předány medaile za věrnost a příkladnou práci
Medaile za věrnost:
 
Jaromír Kohout                       1971                20 let – medaile základní + stužka podle let
Jaromír Antl                             1973                10 let
Ondřej Antl                             1984                10 let
Michaela Augustinová 1988                10 let
Zdeněk Benc                           1987                10 let
Vlasta Bencová                       1982                10 let
Martin Janáček                        1987                10 let
David Ondráček                      1987                10 let
Radek Ondráček                     1975                10 let
Martin Plíhal                            1988                10 let
Eva Rosická                            1985                10 let
Pavel Rosický                          1973                10 let
Radek Zdražil                          1986                10 let  
 
Medaile za příkladnou práci:
 
Radek Antl                              1978               
Jaromír Antl                             1973
Karel Kubát                            1964
6. Volba člena Revizní komise
Pan Hejkal se ujal místa přecedy Revizní komise.
Za člena byl navrhnut Koniarik Zdeněk (pro: 30, proti: 0, zdrželi se hlasování: 0).
Zdeněk Koniarik se stal členem Revizní komise
 
7. Plán na rok 2012
 • 28.1. – dílna pro maminky – keramika
 • 11.2. . turnaj pro všechny v Člověče nezlob se
 • 18.2. - přispěje na organizaci dětského karnevalu
 • 25.2. – organizace Masopustu
 • 24.3. – dílna pro maminky a děti - aranžování
 • postará se o sběr železného šrotu
 • oprava hasičské stříkačky
 • 12.5. – vystoupení Heligonkářů, Den matek
 • 26.5. – Okrsková soutěž, pořádá SDH Oudoleň k výročí 110 let založení sboru
 • údržba koupaliště
 • taneční zábava Kyvadlo
 • posvícenská zábava
 • svatomartinský lampionový průvod
 • dílny pro děti a maminky
7. Diskuze
8. Volná zábava
Výbor SDH